Kyjovská sklárna hlásí rekordy v recyklaci

  //  Novinky

S recyklací skla začal Vetropack ve Švýcarsku již v 70. letech 20. století jako první výrobce skla. Sklárna Vetropack Moravia Glass, a.s. disponuje nejmodernější recyklační linkou, která využívá nejnovější technické a technologické poznatky z oblasti recyklace skla. Letošní rok byl rekordní ohledně množství použitých střepů. U lahví v barvě cuveé nebo olivová byl obsah střepů přes 94 %, u bílých lahví a konzervových sklenic přes 80 %. Použití recyklovaného skla při výrobě je výhodné i z důvodu úspory energie při tavení skloviny. Sklo se taví při teplotě 1 400 °C, tavení střepů tak znamená úsporu energie ve výši 3 % a následné snížení emisí CO2 o 10 % na tunu vyrobeného skla. Na recyklační lince, kde se střepy třídí podle barev a zbavují nečistot, zpracují v roce 2022 více než 145 tis. tun střepů. To znamená úsporu 5 800 kamionů přírodních surovin jako je písek, soda nebo dolomit, a také opětovné zpracování použitého skla, které by jinak skončilo na skládkách. Mluvčí sklárny Regína Bělohoubková dodává: „Střepů bychom zpracovali i více, ale v České republice jich nemáme dostatek. Dovážíme je ze Švýcarska, Rakouska, Maďarska nebo Polska.“

(podle tiskové zprávy z 16. 12. 2022; pn)