Jitka Kamencová Skuhravá vystavuje v Karlových Varech

  //  Novinky archiv

V Sun Gallery lázeňského komplexu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech bude až do konce září 2017 k vidění výstava skla Jitky Kamencové Skuhravé, která patří k nejvýraznějším osobnostem současného sklářského umění a designu. Velké renomé si vydobyla jako designérka firmy Lasvit i jako umělkyně pohybující se na rozhraní užitého a volného umění a špičkového řemesla, které jako rytečka skla přesvědčivě ovládá.
Díla představená na výstavě v Sun Gallery byla vytvořena převážně na sklářské huti takzvaně „z volné ruky“, tedy bez pomoci formy. Umělkyně nechává na horké sklo působit zemskou gravitaci, povrchové napětí, nebo využívá odstředivé síly při pohybu skla na sklářské píšťale. Tento pracovní postup tak dává dílům velmi přirozenou organickou formu. Broušené a ryté struktury citlivě prorůstají daný tvar, přičemž respektují jeho celistvost. Vystavené objekty udivují kultivovanou elegancí díky harmonii jemných barev vrstveného skla a nenásilného tvarosloví. Autorka sama o této poloze své tvorby hovoří jako o radostné relaxaci, což jistě pocítí i návštěvníci výstavy.
Jitka Kamencová Skuhravá absolvovala SUPŠ sklářskou v Kamenickém Šenově, vystudovala Fakultu umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (ateliér Sklo, vedoucí Ilja Bílek) a posléze absolvovala VŠUP v Praze (sklářský ateliér Vladimíra Kopeckého). Má na svém kontě desítky samostatných a skupinových výstav v tuzemsku a zahraničí, absolvovala stáže na univerzitách ve Finsku a Maďarsku. Zúčastnila se desítky sympozií. S díly Jitky Kamencové Skuhravé se díky její praxi v oblasti designu světelných plastik a objektů do architektury můžeme setkat v realizacích nejen v Evrope (Česko, Anglie, Francie), ale zejména v Asii (Spojené arabské emiráty, Čína, Jižní Korea). Výstava je přístupná zdarma denně.

(Jaroslav Polanecký)