Jiřího Harcubu připomněla výstava a kniha

  //  Novinky archiv

Život a dílo významného českého výtvarníka přiblížila na počátku března tohoto roku komorní výstava na Krajském úřadě v Liberci, ale především publikace s poetickým názvem „Jinovatka na peřině. Harrachovské kořeny Jiřího Harcuby“. Vydalo ji Severočeské muzeum s cílem představit Harcubu nejen jako rytce a medailéra, ale také jako citlivého pedagoga a vnímavého člověka, který se po celý život vracel do svého harrachovského domu č. 73, kde žili už jeho předkové. „V publikaci jsme se pokusili zachytit i v obecné rovině, jak se žilo v brusičských sklářských rodinách,“ sdělila kurátorka a jedna z autorek knihy Kristýna Rossmanová. Kniha přibližuje i řadu Harcubových děl ze sbírek Severočeského muzea – text o skle napsal Oldřich Palata, studii o mincích a medailích Kateřina Nora Nováková.

Severočeské muzeum v Liberci spravuje dům rodiny Harcubových v Harrachově-Novém Světě od roku 2016. Roubené stavení je v majetku Libereckého kraje. Nachází se v něm historicky cenná brusičská a rytecká dílna, která tvoří jedinečný soubor dochovaných sklářských technologií. V roce 1980 byl dům zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek.

(podle https://jablonecky.denik.cz z 9. 3. 2020; autorka Gabriela Volná Garbová, red)