Jednoduchá, ale účinná novinka firmy Ardagh při výrobě obalového skla

  //  Novinky archiv

S rostoucími nároky na recyklaci je pro výrobce skleněných lahví a obalů stále důležitější otázka čistoty střepů, které se přidávají do tavby. Této otázce se dlouhodobě systematicky věnuje turecká společnost Ardagh Group, jež se zaměřila také na souvislost kvality střepů s klimatickými podmínkami, v nichž jsou uloženy. Běžně jsou střepy ve sklárnách uskladněny ve venkovních skladech, kde jsou zejména v zimě velké výkyvy počasí. Pokud jsou střepy dlouhodoběji v kontaktu s vodou, sněhem a ledem, musí se nejdříve předehřát a teprve pak tavit, což je neekologické a drahé. Technici firmy Ardagh z německého závodu v Nienburgu přišli na jednoduché řešení – střepy lze předehřívat horkým vzduchem unikajícím ze sklářské pece, který jej odváděn do skladu střepů mimo budovu sklárny. Roční úspora dosáhla 116 tisíc EUR a snížení emisí CO2 o 334 tun.

(podle www.glassglobal.com z 24. 3. 2015; red)