Italským výrobcům sklářských strojů se daří

  //  Novinky archiv

Gimav, italská asociace výrobců sklářských strojů a příslušenství, oznámila, že mezi lety 2012 a 2013 stouply tržby členů sdružení o 2,9 % a export se zvýšil o 3,8 % (na export mířilo kolem 80 % produkce). Útlum samozřejmě souvisel s celkovou krizí v oboru v letech ekonomické deprese. V roce 2013 vzrostl vývoz v Itálii zhotovovaných strojů a zařízení pro ploché sklo o 4,2 % a pro duté sklo o 3,2 %.

(www.glassmagazine.com z 28. 7. 2014; red)