Hodnota trhu s recyklovaným sklem dosáhne 5,9 mld. USD

  //  Novinky

Průměrný roční růst o 6,1 % z 3,6 mld. USD (2021) na 4,9 mld. USD predikuje pro recyklované sklo agentura Maximize Market Research. Nejvíce tohoto vstupního materiálu se využije při výrobě autoskel a obalů. Metodologie použitá pro sběr dat zahrnuje kombinaci primárního a sekundárního výzkumu. Jak primární zdroje, tak sekundární výzkum spolu s analytickými nástroji byly využity k vytváření prediktivních a prognostických modelů. Výrobci sklo recyklují a znovu používají kvůli jeho výjimečným vlastnostem a skutečnosti, že jeho znovuzpracování nemá negativní vliv na kvalitu nebo čistotu nového produktu. Střepy lze při výrobě skla nahradit téměř 95 % používaných surovin, což je cenově výhodné i ekologické. Recyklace skla však vyžaduje použití strojů na drcení, tavení a balení, což vyžaduje značné počáteční investice. Klíčoví hráči na trhu se zaměřují na vytváření aliancí s místními prodejci, distributory a společnostmi, aby dokázali lépe propagovat své produkty. Z regionálního hlediska analytici očekávají nejrychlejší růst poptávky v asijsko-tichomořském regionu (Čína, Indie) a Jižní Americe (Brazílie).

(podle www.glassinchina.com ze 14. 1. 2023; pn)