Glass Service pokračuje v úspěšném zavádění systému ES III do praxe

  //  Novinky archiv

Expertní systém Glass Service III je předním prediktivním řídícím systémem na trhu založeném na modelu dohledu nad pecemi a předpecím, což pomáhá zavádění Průmyslu 4.0 do sklářských provozů. Řada velkých výrobců plochého skla, obalového skla a skleněných vláken proto již tento systém ve svých závodech instalovala. Přináší totiž též 2–3% úsporu energie, i snížení emisí CO2 a NOx, tudíž se investice vrátí do zhruba půl roku. Navíc se v období pandemie prokázalo, jak je tento na počet zaměstnanců nenáročný systém praktický, efektivní a vhodný k udržení výroby i za takto složitých podmínek. Celkem již po světě Glass Service provedl 290 instalací svého systému ES III, když jen loni jich i přes omezení způsobená COVIDem-19 bylo 40.

(podle www.glassglobal.com z 9. 12. 2020; pn)