Glass for Europe vítá postoj výborů Evropského parlamentu k recyklaci stavebního skla

  //  Novinky archiv

Evropské sdružení výrobců plochého skla Glass for Europe vítá návrhy výboru pro životní prostředí (ENVI) Evropského parlamentu pro zlepšení oběhového hospodářství. Glass for Europe se domnívá, že tyto návrhy vyřeší dlouhodobé mezery v oblasti recyklace stavebního skla. Drtivá většina stavebního skla použitá v oknech a fasádách není správně zařazena, což činí recyklaci odpadového plochého skla obtížnou.
Pro zvýšení míry recyklace svých výrobků a výrobní udržitelnosti Glass for Europe zadala studii reflektující současnou situaci v recyklaci stavebního skla v Evropě. Bertrand Cazes, generální tajemník Glass for Europe, uvedl: „Tato studie poskytuje mnoho poznatků, které nám pomohly identifikovat nezbytné podmínky k recyklaci stavebního skla, a to jak z hlediska životního prostředí, tak ekonomiky napříč evropskými regiony.”
Glass for Europe vítá výzvu k zavedení cílů v oblasti recyklace stavebního a demoličního odpadu a vyzývá členské státy, aby vyvinuly opatření k zajištění třídění stavebního skla.

(Zpravodaj ASKP ČR, leden 2017, s. 2)