Gerresheimer přistoupil k iniciativě OSN „Global Compact“

  //  Novinky archiv

Cílem dobrovolné iniciativy (v angličtině pod zkratkou UNGC) je stanovit univerzální globální zásady v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci v podobě minimálních standardů, které budou uvádět do praxe zapojené společnosti, občanská sdružení a zástupci pracovních organizací. S těmito idejemi souzní i strategie společnosti Gerresheimer, která se k iniciativě proto nyní oficiálně přihlásila. Vedení firmy si uvědomuje, že dlouhodobý ekonomický úspěch je podmíněn též vytvářením sociálních a ekologických hodnot. Gerresheimer svou udržitelnou strategii postavil na třech pilířích nazvaných GxPure, GxCircular a GxCare, zaměřených na ekologické, ekonomické a sociální cíle. Patří mezi ně snížení emisí CO2 do roku 2030 na polovinu (GxPure), integrace zásad ekodesignu jako pevné součásti vývoje nových produktů (GxCircular) a snížení počtu pracovních úrazů (GxCare).

(podle www.glassinchina.com z 21. 5. 2021; pn)