Evropští výrobci obalového skla hodlají snížit spotřebu písku

  //  Novinky archiv

Ekologická odpovědnost vede producenty k tomu, aby se při tavení více využívalo recyklovaného skla. Přírodní písek vhodný ke sklářské výrobě tvoří zhruba 1 % z 50 milionů t vytěženého písku ročně. Jeho těžba je v Evropské unii přísně sledována a regulována. Již dnes je recyklované sklo hlavní surovinou využívanou při výrobě obalů, když tvoří zhruba 52 %, přičemž 1 t střepů při tavbě nahrazuje 1,2 t písku a dalších surovin. Technicky je možné obalové sklo tavit s až 95 % podílem střepů, jedinými limity jsou jejich dostupnost a kvalita.

(podle www.glassinchina.com z 22. 4. 2020; pn)