Díky technologickému rozvoji se bude dařit kompozitům s keramickou a karbonovou matricí

  //  Novinky archiv

Podle agentury BCC Research patří dnes největší podíl na trhu s kompozitními materiály typu PMC (s polymerovou matricí, 48,1 %), následovaným lamináty (38,2 %), sendvičovými strukturami (10,9 %) a kompozity s karbonovou (CAMC, 1,6 %) a keramickou matricí (1 %). Statisticky zanedbatelný je podíl dalších materiálů – hybridních kompozitů a kompozitů s kovovou matricí.
Především díky sofistikovanému technologickému rozvoji leteckého a obranného sektoru agentura předpokládá do roku 2021 průměrný roční růst spotřeby kompozitů s keramickou a karbonovou matricí o 9,4 % z 3,9 miliard USD (2016) na 6,2 miliard USD. Takovou dynamikou se nebude moci pochlubit žádný jiný kompozitní materiál. Vedle zmíněných sektorů se keramické a karbonové kompozity uplatňují ve strojírenství, chemickém průmyslu, energetice, ochraně životního prostředí, dopravě, lékařství či elektronice. Z hlediska podílu na trhu připadalo v roce 2016 na letectví a obranu 57,4 %, energetiku a ochranu životního prostředí 16,3 % a strojírenství a chemii 14,5 %.

(podle www.ceramicindustry.com ze 14. 11. 2016; pn)