Dekarbonizace skla v Evropě se zaměřuje na vodík

  //  Novinky archiv

Čtyřletý projekt H2GLASS, financovaný v rámci akce Horizont Evropa, řeší konsorcium 23 partnerů z osmi evropských zemí. Vyčleněno na něj bylo celkem 33 mil. EUR, z toho 24 mil. EUR řešitelé získali již do konce července letošního roku. Vlastní výzkumné aktivity započnou v lednu roku 2023. Cílem programu je vytvoření technologického řešení použitelného pro výrobce zavedením 100% spalování vodíku při tavení skla včetně zajištění požadované kvality produktu i dodržování emisních a bezpečnostních limitů.
Mezi členy konsorcia patří italský výzkumný ústav Stazione Sperimentale del Vetro, (SSV), další vědecko-výzkumné a průmyslové instituce (SINTEF Energy, SINTEF Industry, SINTEF Manufacturing, STAM, Steinbeis Innovation, We Plus, NTNU, The University of Nottingham, Kemijski Institut, Fraunhofer, Aston University, Universitat Politecnica de Catalunya, SENER, CIB UNIGAS), výrobci Steklarna Hrastnik, PTML Pilkington, Owens Corning a Stara Glass, představující v současnosti to nejmodernější využití vodíku ve sklářském sektoru, a další společnosti, které nechtějí zůstat mimo nejnovější technologické trendy, například Vetrobalsamo a Zignago Vetro.
Případná úspěšná inovace vzešlá z projektu H2GLASS má potenciál nejen snížit emise zhruba o 80 %, ale i vytvořit 10 tisíc nových pracovních míst a uvolnit příjmy ve výši 1–5 mld. EUR za nasazení nové sklářské technologie.

(podle www.glassinchina.com z 12. 10. 2022; pn)