Bylo nebylo nebylo bylo Sklo

  //  Novinky archiv

Výstava připravená pro humpoleckou Zónu 8smička kurátory Kamilou Huptychovou a Adamem Turečkem vychází z předpokladu, že umění, jak volné, tak užité, není pouhým zrcadlem autorovy duše, ale je formováno i řadou kulturních a společenských vlivů a okolností. Zamýšleným cílem tak nebylo prezentovat ucelený vývoj sklářské tvorby, ani ukázat nepřeberné množství technik zpracování skla nebo obdivovat krásu a jedinečné vlastnosti tohoto materiálu. Ve výstavě nechybí sklo volné, užitné, historické i současné, z rukou etablovaných i začínajících umělců, přičemž hlavním kritériem výběru byla schopnost daných exponátů tlumočit a ilustrovat obecnější témata spojená s dějinami a vývojem sklářské tvorby. Výstava byla otevřena 7. března.

(podle https://8smicka.com z 19. 3. 2020; red)