Budoucnost pokročilého skla na světovém trhu

  //  Novinky archiv

Podle analýzy zveřejněné agenturou ResearchAndMarkets dosáhla hodnota celosvětového trhu s pokročilým sklem v roce 2021 65,89 mld USD. Do roku 2030 predikuje růst odbytu o v průměru 6,7 % ročně na 117,93 mld. USD. V závislosti na použití v praxi procházejí tato skla různými chemickými a mechanickými úpravami. Poskytují četné výhody, jako je odolnost vůči ultrafialovému záření, kontrola intenzity slunečního svitu, UV ochrana, redukce zvuku, trvanlivost nebo bezpečnost. Uplatňují se proto v různých průmyslových a dalších odvětvích, jako je stavebnictví, automobilový průmysl, elektronika, sportovní byznys, optika, osvětlení a také letectví a obrana. Růst poptávky po pokročilém skle ve stavebnictví přímo souvisí s postupující urbanizací a tlakem na kvalitní obytnou, komerční a průmyslovou infrastrukturu, v jiných oblastech pak s uživatelskou potřebou špičkových a bezpečných technologií. Omezením naopak mohou být drahé suroviny a otázka jejich dostupnosti.
Z geografického hlediska analytici očekávají největší odbyt v Severní Americe, a to díky tamnímu růstu projektů výstavby energeticky úsporných budov, vysokých investic do výzkumu a vývoje, vysoké informovanosti spotřebitelů a obecně zjevným technologickým pokrokem. Předpokládají též vysokou dynamiku ve spotřebě pokročilých skel v asijsko-tichomořské oblasti. Vyházejí přitom z nárůstu výdajů na infrastrukturu v hlavních zemích tohoto regionu, rostoucích prodejů automobilů a zvyšující se kapacity výroby vozidel.

(podle www.glassinchina.com z 15. 6. 2022; pn)