Asociace British Glass se kampaně před referendem o budoucnosti země neúčastnila

  //  Novinky archiv

Po referendu, jež zvolilo odchod Velké Británie z Evropské unie, ujistila asociace British Glass své členy, že s nimi bude úzce spolupracovat na zajištění udržitelné budoucnosti v nových podmínkách. Legislativa EU má na sklářskou výrobu velký vliv. Stejně jako v jiných oborech průmyslu se jedná především o ekologické předpisy (snižování emisí, energetická úspornost, registrace a kontrola chemikálií) a podporu výzkumu. Před zahájením hlasování se proto asociace dotázala svých členů, jak členství v EU ovlivnilo jejich podnikání a zda preferují setrvání v ní nebo vystoupení. Odpovědi díky rozmanitosti britského sklářství nepřinesly žádný konsensus, asociace proto do předvolební kampaně nijak nezasáhla. Tento průmysl v zemi zaměstnává kolem 6 000 lidí přímo a dalších 150 000 sekundárně, celkové roční tržby se pohybují kolem dvou miliard liber.

(podle GAE Newsletter No. 331,  June 2016, s. 2)