Armádní zakázky a letecký průmysl tvoří základ poptávky po pokročilých kompozitech

  //  Novinky archiv

Podle analýzy agentury Grand View Research, Inc. dosáhne globální spotřeba pokročilých kompozitních materiálů v roce 2024 33,4 miliard USD. Díky poklesu ceny očekává, že největší zájem z tohoto sortimentu bude o karbonová vlákna. Za dynamizující faktor poptávky agentura považuje zakázky z vojenského průmyslu, a to zejména z USA. I proto spotřeba karbonových kompozitů poroste v rámci oboru mezi lety 2016–2024 nejrychleji – průměrně o 9 % ročně. Dalšími velkými odběrateli budou letecký průmysl a výrobci turbín pro větrné elektrárny (2014–2024 průměrný roční růst 6 %). Na vojenský letecký průmysl přitom v roce 2015 připadalo 65 % celkové poptávky. Stranou zájmu nezůstanou díky armádním zakázkám ani aramidové kompozity.

(podle www.ceramicindustry.com z 2. 11. 2016; pn)