Arc International změnil jméno na Arc

  //  Novinky archiv

Od loňského roku vlastní druhého největšího výrobce užitkového skla na světě americká investiční skupina PHP. Přejmenování firmy je součástí nové ambiciózní strategie zaměřené především na „sklo pro střední třídu“. Společnost po světě dnes zaměstnává 10 000 lidí (z toho 5 000 ve francouzském Arques – během pěti let se jejich počet sníží o jeden tisíc). Další závody provozuje v Číně, Spojených Arabských Emirátech, Rusku a USA. V loňském roce vlastníci investovali 30 milionů EUR do modernizace provozů a pro letošní rok plánují injekci v objemu 80 milionů EUR. Do tří let firma hodlá zprovozněním aktuálně vyhašených pecí a zvýšením automatické produkce dosáhnout o 50 % vyššího objemu výroby oproti stávajícímu stavu. Jen za rok 2015 společnost zhotovila 250 tisíc tun skla, což znamená meziroční nárůst o 20 %, a utržila 849 milionů EUR. Pro rok 2017 firma odhaduje prodeje ve výši jedné miliardy EUR a pro rok 2020 1,4 miliardy EUR. Název Arc International firma používala od roku 2000.

(podle GAE, April 2016, No. 329, s. 39–40; pn)