Aktuální trendy v ruském plochém skle

  //  Novinky archiv

Zatímco v letech 2018–2019 klesal export plochého skla z Ruské federace do evropských zemí, v roce 2020 se očekává i snížení dodávek do zemí Společenství nezávislých států (SNS, země bývalého Sovětského svazu), a to zejména díky zřízení nových továren v Turkmenistánu a Kazachstánu. Dnes v SNS pracuje 20 skláren změřených zejména na produkci tabulového skla. Patnáct z nich využívá technologii float, zbytek vertikální tažení nebo válcování. Jejich roční výrobní kapacita je kolem 330 milionů m2. Více než 90 % produkce dosud připadalo na Ruskou federaci a Bělorusko, 8–9 % na Ukrajinu a sklárnu Luhansk, která je ale aktuálně uzavřena.
V první polovině letošního roku přinutila covidová pandemie vlády mnoha států vyhlásit karanténní režimy a další omezení výrazně snižující poptávku po plochém skle. Přestože se jednalo o dočasný pokles, omezený měsíci duben až červen, následky budou v konečném ročním účtu patrné, když se očekává propad výroby v rámci SNS o 9–10 %, což bude první pokles za posledních patnáct let.
Výrazně postiženo je a bude především Rusko. Zatímco do března 2020 většina závodů fungovala normálně, poté přišel díky covidu meziroční pokles o 50 % (březen) a 60 % (duben). K růstu došlo až v květnu, přesto jej však nečeká dobrý rok. Díky nové konkurenci je do budoucna ohrožena i jeho dominantí pozice v rámci zemí SNS a ruským výrobcům nezbyde nic jiného než aktivně hledat nové trhy.

(podle http://steklosouz.ru z 8. 9. 2020; pn)