Air Products inovuje v oblasti generátorů vodíku

  //  Novinky archiv

Společnost Air Products rozšiřuje svoji řadu generátorů vodíku PRISM® PHG pro výrobu plynů v místě spotřeby tak, aby pokrývala požadavky přesahující 4500 m³/h. Spojením vlastní technologie parního reformingu a adsorpční technologie PSA poskytují generátory vodíku PRISM® PHG společnosti Air Products vodík za nejnižší možnou cenu dostupnou v celé produktové řadě. Generátor vodíku PRISM® PHG je velmi komplexní technologie pro generování vodíku v místě spotřeby, která však umožňuje snadnou instalaci v terénu a rychlé spuštění. Při tvorbě tohoto zařízení bylo zohledněno zaměření společnosti Air Products na bezpečnost. Tyto jednotky umožňují jak místní, tak i dálkové řízení a monitorování. Společnost disponuje zkušeným týmem technické podpory, který spolupracuje s jednotlivými zákazníky na zvýšení bezpečnosti, zajištění vyšší účinnosti jejich výrobních procesů a optimalizaci použití technických plynů. Společnost již po celém světě uzavřela smlouvy na více než 30 generátorů vodíku PRISM® PHG a více než 20 jich bylo instalováno a je již v provozu.

(zasláno dne 21. 7. 2015; red)