AGC staví druhou linku na výrobu plochého skla v Brazílii

  //  Novinky archiv

Asahi Glass Company (AGC), světový lídr v oblasti skla, chemie a high-tech komponentů, oznámila investici ve výši přibližně 147 miliónů EUR do své konsolidované pobočky AGC Glass Brazil za účelem výstavby druhé floatové linky na jihovýchodě země. Nový závod, který by měl být dokončen koncem roku 2018, zvýší kapacitu výroby skel AGC v zemi 2,4krát v porovnání se stávající úrovní. Společnost AGC, pro kterou je expanze do nově vznikajících ekonomik jednou z hlavních strategických os růstu, založila AGC Glass Brazil v roce 2011 a v roce 2013 zde byla zahájena výroba. Dnes AGC Glass Brazil vyrábí a dodává float pro stavebnictví a automotiv, výrobu zrcadel, a opracované výrobky pro architektonické aplikace a také vrstvené a kalené sklo. Výrobní ope-race svědčí o solidním růstu na trhu, který je ale citlivější jak na diverzitu, tak i vysokou kvalitu výrobků a poskytovaných služeb. Brazílie, jejíž silou je relativně mladá populace 200 miliónů obyvatel a bohatství přírodních zdrojů, by měla udržet svůj střednědobý a dlouhodobý ekonomický růst. Poptávka po skle pro stavebnictví a automobilový průmysl by také měla postupně růst. V tomto kontextu zvýší AGC svou výrobní kapacitu v Brazílii na 530 tisíc t za rok, což znamená navýšení o 310 tisíc t v porovnání se současnou kap-citou 220 tisíc t ročně.

(podle www.agc-glass.eu ze 14. 3. 2016; pn)