AGC opravuje jednu z pecí na sklo float v Moustier

  //  Novinky archiv

Po osmnácti letech nepřetržitého provozu dojde k odstávce jedné ze čtyř floatových pecí AGC Glass Europe v belgickém Moustier, na níž bude provedena oprava za studena. Jde o linku, která vyrábí floatové sklo určené zejména pro další zpracování v rámci AGC (vrstvené sklo, sklo s povlaky, sklo lakované, matované kyselinou a zrcadla) a také ve zpracovatelské a distribuční síti AGC. Odstávka je plánována na poslední čtvrtletí 2019 a k opětovnému zahájení provozu dojde v posledním čtvrtletí roku 2020.

Při rekonstrukci floatové linky budou použity nejvyspělejší technologie AGC, což podstatně zlepší charakteristiky zařízení tak, že budou odpovídat nejpřísnějším normám z hlediska bezpečnosti, kvality a životního prostředí. Díky dokonalejší koncepci pece dojde ke 20% snížení její energetické spotřeby, což pozitivně ovlivní atmosférické emise, které u CO2 (oxid uhličitý) poklesnou o 25 % a u NOx (oxidy dusíku) o 40 %. Oprava za studena přinese rovněž zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti nákladů na daném závodě.

(Tisková zpráva z 11. 10. 2019)