AGC FLAT GLASS CZECH A.S. získala Cenu hejtmana

  //  Novinky

AGC Flat Glass Czech a.s. obdržela 1. 12. 2022 Cenu hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, v kategorii velkých podniků s více než 250 zaměstnanci. Na druhém místě se v této kategorii umístila společnost AGC Automotive Czech a.s., a na třetím místě skončila společnost Orlen Unipetrol. Cílem soutěže je ocenit organizace kraje, které jsou aktivní na poli společenské odpovědnosti. Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace. AGC Flat Glass Czech a.s. tak dokázala již počtvrté ve své historii zvítězit v jedné z hlavních kategorií šestého ročníku této soutěže, kterou pořádá Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje společně s Ústeckým krajem a Radou kvality ČR.

(Zpravodaj ASKP ČR 10/2022, s. 2)